Σημαντικές Πληροφορίες

Εφόσον, το όχημα είναι ήδη ασφαλισμένο από άλλο συνεργάτη της Hellas Service, τότε μπορεί να ασφαλιστεί μόνο μετά την πάροδο 30 ημερών από την λήξη της τρέχουσας χρήσης

--------------------------------------------------------------------------

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ασφαλιστηρίου - φορολογικού παραστατικού διαρκεί από 1 έως 3 λεπτά

--------------------------------------------------------------------------

Για οποιαδήποτε ακύρωση της αίτησης σας παρακαλούμε καλέστε στο 2310......

--------------------------------------------------------------------------

Σε περίπτωση εξόφλησης προηγούμενων οφειλών σας, η ενημέρωση των credits σας ολοκληρώνεται σε 1 εργάσιμη ημέρα

Ωράριο Λειτουργίας Συστήματος

Το σύστημα θα μπορεί να δέχεται αιτήσεις συμβολαίων

Δευτέρα έως Σάββατο: 09:00 - 23:00

* Το σύστημα θα παραμένει κλειστό στις επίσημες αργίες